Palvelumme

Reseptilääkkeet

Farmaseutit ja proviisorit toimittavat reseptilääkkeet suoratoimituspisteessä, jossa voi rauhassa keskustella asiantuntijan kanssa lääkehoidosta. Varastoautomaatti FIXU hallinnoi reseptilääkkeidemme varastoa. Resepti- ja itsehoitolääkkeiden käytön neuvonta on tärkein palvelumme ja tehtävämme on auttaa asiakasta lääkehoidon toteutuksessa.

Reseptilääkkeitä toimitettaessa käytämme yhteisvaikutusohjelmaa, joka vertaa nyt toimitettavia lääkkeitä aikaisemmin noudettuihin lääkkeisiin. Farmaseutti huomaa helpommin mahdolliset yhteisvaikutukset ja voi arvioida niiden käytännön merkitystä sekä neuvoa asiakasta lääkkeen oikeassa käytössä.

 

 

 

Itsehoitolääkkeet voi pyytää myös reseptejä toimittavalta farmaseutilta, hän neuvoo myös reseptittömien lääkkeiden ja muiden tuotteiden valinnassa ja käytössä. Kaikki ostokset saa maksaa kassapisteeseen.

Itsehoitolääkkeet ja muut tuotteet

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman reseptiä. Itsehoitolääkkeet ovat pääsääntöisesti tarkoitettu tilapäiseen käyttöön sekä lieviin ja selkeisiin oireisiin. Henkilökuntamme neuvoo ja opastaa itsehoitolääkkeiden käyttöä ja antaa ohjeita itsehoitoon.

Itsehoito-osastolla tuotevalikoima on laaja ja monipuolinen. Tarjoamme laadukkaita apteekkituotteita ja seuraamme aikaa, jotta uutuustuotteet ovat nopeasti valikoimassamme. Itsehoitotuotteisiin saa tutustua rauhassa itsenäisesti ja autamme mielellään oikean tuotteen valinnassa.

Neuvoja itsehoitoon/Apteekki.fi

Reseptien uusinta

Reseptit voi uusia kauttamme. On tärkeää uusia reseptit hyvissä ajoin ennen lääkkeen loppumista, jotta lääkehoitoon ei tule keskeytyksiä.

e-Reseptit uusitaan soittamalla terveyskeskukseen kiireettömään ajanvaraukseen, tekemällä itse uudistamispyyntö kantapalveluiden kautta (www.kanta.fi) tai pyytämällä apteekissa farmaseuttia tekemään e-reseptistä uudistamispyynnön. e-Reseptin uudistaminen apteekin kautta on maksullinen palvelu. Asiakas saa tiedon uusitusta e-Reseptistä tekstiviestinä, jos asiakas antaa oman puhelinnumeronsa uudistamispyynnön yhteydessä.

Tietoa e-reseptistä/Kanta.fi

Annosjakelu

Tarjoamme koneellista annosjakelupalvelua. Tällöin asiakas saa annosjakeluun soveltuvat tabletit ja kapselit annospusseihin pakattuina kahdeksi viikoksi kerrallaan. Annosjakelua suunniteltaessa arvioidaan myös lääkkeiden yhteensopivuus ja tarpeellisuus. Annospussipalvelu sopii henkilöille, joilla on käytössään paljon lääkkeitä. Koneellinen annosjakelu on maksullinen palvelu.

Lääkehoidon kokonaisarviointi – ARVO

Farmaseutti käy yhdessä lääkärin ja tarvittaessa muun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa läpi asiakkaan lääkityksen. Apteekin farmaseutilla on erityispätevyys lääkehoidon kokonaisarviointeihin. Palvelu sopii paljon lääkkeitä käyttävälle asiakkaalle, jos lääkehoidossa on ongelmia ja on tarpeen tehdä laaja arvio asiakkaan kokonaislääkityksestä. Lääkehoidon kokonaisarviointi on maksullinen palvelu.

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa tarkistetaan seuraavat asiat:

 • onko lääkitys hoitosuosituksien mukainen?
 • hoidon teho
 • yhteisvaikutukset
 • päällekkäisyydet
 • haittavaikutukset
 • annostukset ja annosteluajankohdat
 • iäkkäille sopimattomat lääkkeet
 • munuaisten / maksan toiminnan vaikutus lääkehoitoon
 • lääkkeiden ja annostelulaitteiden käyttö ohjeiden mukaisesti
 • lääkekustannukset

Lääkehoidon kokonaisarviointi apteekin palveluna/Apteekkariliitto.fi

Lääkehoidon tarkistuspalvelu – TARMO

Lääkehoidon kokonaisarviointiin erityispätevöitynyt farmaseutti tarkastaa asiakkaan lääkityksen lääkelistan ja lyhyen haastattelun perusteella. Palvelu sopii useita lääkkeitä käyttävälle asiakkaalle, joka haluaa yksityiskohtaista tietoa omasta lääkehoidostaan. Mahdollisesti lääkkeiden yhteensopivuus askarruttaa ja halutaan lisää varmuutta lääkehoidon turvalliseen toteutukseen.

Arvioinnista asiakas saa kirjallisen raportin, joka tarvittaessa käydään yhdessä läpi. Raportin voi toimittaa halutessaan lääkärille jatkotoimenpiteitä varten. Lääkehoidon tarkistuspalvelu on maksullinen palvelu.

Lääkityksestä tarkastetaan seuraavat asiat:

 • annostus ja annosteluajankohdat
 • päällekkäisyydet
 • yhteisvaikutukset
 • haittavaikutukset ja iäkkäille sopimattomat lääkkeet
 • taloudellisuus